language arrow_drop_down
DK SE EN

Human Care

Bedre drift med nettilkoblet medisinsk utstyr

Digitaliseringen baner vei for utvikling av såkalte smarte produkter, også for bruksområder der selve teknologien er relativt enkel. I samarbeid med Prevas utvikler det svenske selskapet Human Care nettsky-tilkoblede løfteløsninger som kan forebygge yrkesskader og hjelpe helsevirksomheter med å planlegge arbeidet.

Human Care er et svensk selskap med hovedkontor og produktutvikling i Stockholm. Selskapet har i tillegg salgskontorer i USA, Canada, Nederland og Australia. Selskapets takheiser brukes i omsorgsboliger, på sykehus og i private hjem for å flytte bevegelseshemmede, for eksempel fra sengen og til rullestolen eller fra rullestolen og over i badekaret.

– Med Prevas’ hjelp har vi utviklet en framtidssikret teknologiplattform og posisjonert oss som en aktør som leder an i utviklingen på dette området, sier Göran Möllebo, som er global produktsjef i Human Care. De nye takheisene våre er markedets mest moderne.

Tradisjonelt har pasientløft i omsorgssektoren blitt gjort manuelt av to personer. En takmontert, motordrevet heis letter pleiernes arbeid, noe som igjen forebygger yrkesskader og sykmeldinger. Én person kan gjøre løftet alene, og pasienten blir flyttet på en sikrere, mer behagelig og mer verdig måte.

Helhetsansvar for produktutviklingen

Human Cares heissystem består av en takmontert aluminiumsskinne der en motordrevet heis føres fram og tilbake ved hjelp av en løpekatt. En sele, som fås i forskjellige utførelser tilpasset pasientens størrelse og type bevegelseshemming, festes i heisen. Human Care har arbeidet med å utvikle systemet siden 90-tallet, de siste årene i samarbeid med Prevas. Nå lanseres fjerde produktgenerasjon, og det er Prevas som har hatt ansvaret for alle deler av produktutviklingen, inkludert prosjektledelse, mekanikk, elektronikk og programvare.

– Her i Stockholmsregionen har Prevas høy kompetanse og mye erfaring fra prosjekter innenfor Life Sciences, sier Thomas Schaumann, som er regionsjef i Prevas. Samarbeidet med Human Care har gitt oss en unik mulighet til å ta et helhetsgrep om et interessant utviklingsprosjekt med stort markedsmessig potensial.

Hva er nyhetene i den nye generasjonen Human Care-produkter? Foruten designmessige og mekaniske forbedringer er den viktigste endringen at utstyret nå er programvarebasert, noe som åpner for nye muligheter.

– Takheisene inneholder ny teknologi som gir større fleksibilitet for styring og overvåking av bruken, sier Thomas Schaumann.

Nettskytjeneste gir merverdi

Som i alle andre bransjer er det et behov for nettbaserte funksjoner med tanke på å sikre kundene maksimalt utbytte av produktene. Det gjelder også for bruksområder der selve teknologien er forholdsvis enkel. Når takheisene kobles til en nettskytjeneste, kan man lagre og analysere data om utstyrets status og bruk.

– Disse dataene er svært verdifulle for Human Cares kunder, sier digitaliserings- og IT-ansvarlig Mikael Wadlund i Prevas, som hadde ansvaret for å utvikle nettskyfunksjonen. De kan for eksempel finne ut hvor ofte og til hvilke tider av døgnet konkret utstyr er i bruk. Vedlikeholdet av utstyret blir også mer proaktivt når servicearbeidet kan planlegges med utgangspunkt i driftsinformasjon og data fra samtlige av leverandørens nettilkoblede produkter.

Å utstyre en sykehusavdeling eller omsorgsboliger med takheiser innebærer uansett en stor investering i teknologi som skal erstatte manuelt arbeid. Muligheten til å hente ut data om bruken av produktene utgjør imidlertid en stor merverdi. Dataene kan for eksempel brukes for å lette planleggingen eller for å sette inn opplæringstiltak dersom det skulle vise seg at utnyttelsesgraden synker.

– Når vi viser fram produktene våre på messer rundt om i verden, legger vi stor vekt på å formidle hvilken ekstra verdi den programvarebaserte plattformen gir, forteller Göran Möllebo. Akkurat det kan være en utfordring i en tradisjonell bransje, men vi opplever at interessen på innkjøpssiden er stor.

Prevas som partner på den digitale reisen

I tiden framover vil arbeidet med å utvide produktenes funksjonalitet gjennom å utvikle programvare og brukergrensesnitt fortsette. Human Cares kunder kommer til å stille nye krav til produktene, og vil dermed bidra til å drive utviklingen framover. Prevas kommer til å spille en viktig rolle i det videre arbeidet.

– Medarbeiderne fra Prevas bidrar med kunnskap og erfaring som er uvurderlig for produktutviklingen vår, forklarer Göran Möllebo. De viser dessuten et stort engasjement og stor interesse for hvordan produktene våre brukes i reelle pleiesituasjoner.

– For oss har prosjektet vært verdifullt ettersom det tar utgangspunkt i et analogt produkt som vi har tilført verdi ved å legge inn en viss grad av digitalisering, sier Mikael Wadlund. Det er vårt inntrykk at mange bedrifter sitter med uslipte diamanter i produktporteføljen. De vet bare ikke hvordan de skal ta skrittet og løfte dem opp på et nytt nivå. Det kan vi i Prevas hjelpe dem med.

Hvis du ønsker mer informasjon om dette prosjektet eller hva Prevas kan gjøre for deg, kan du kontakte oss.

Kontakt os
Robert Tönhardt, e-mail

Human Care, nettilkoblet medisinsk utstyr
Human Care, nettilkoblet medisinsk utstyr
Human Care, nettilkoblet medisinsk utstyr
 • Realheart

  Realheart TAH – et «ekte» kunstig hjerte

 • Cellectricon

  Integrert programvare for legemiddeltester

 • Pilloxa AB

  Smart støtte ved livslang medisinering

 • LYS Technologies

  Vet du hvor viktig lyset er for deg?

Relaterte case