language arrow_drop_down
DK SE EN

McNeil

Automatisert arbeidsflyt reduserer manuelle oppgaver til et minimum hos McNeil

Da legemiddelselskapet McNeil i Helsingborg skulle oppgradere sin PAS-X, det overordnede MES-systemet som styrer og overvåker store deler av produksjonen deres, ble Prevas involvert i arbeidet med å utvikle mellomvare som gir minimal risiko for feil manuell inntasting.

«Målet var å knytte automatiseringssystemene til MES», sier Mårten Åkesson, leder for automatiseringsgruppen i McNeil. «Før var det operatørene som var forbindelsesleddet mellom de to systemene, noe som innebar en viss fare for feil inntasting og manglende kvalitet i tillegg til unødvendig arbeid. I de interne diskusjonene våre kom vi til den konklusjonen at vi ønsket å bygge systemet på en konfigurerbar standard plattform som i fremtiden også kan brukes til andre applikasjoner i tillegg til PAS-X».

McNeil er spesialister på å produsere medisin for egenomsorg, dvs. produkter som kan kjøpes reseptfritt på apoteker og i dagligvarebutikker. Anlegget i Helsingborg er et globalt senter for produksjon, forskning og utvikling av røykestopprodukter under Nicorette-merket, samt for produkter innen fordøyelseshelse, hoste og forkjølelse. McNeil har vært en del av det amerikanske Johnson & Johnson-konsernet siden 2006 og ble i mars 2021 anerkjent som en fyrtårnbedrift av World Economic Forum.

Egnethetsstudien i forbindelse med oppdateringen av det eksisterende MES-systemet startet tidlig på våren 2019 og i januar 2020, rett før pandemien slo til, var hele prosjektgruppen samlet til en kickoff der prosjektmålene ble presentert. Prevas har vært ansvarlig for en mindre del av den store oppgraderingen av PAS-X, men denne delen var en viktig brikke i puslespillet som skaper stor gevinst for produksjonslinjene.

«Vi har utviklet mellomvare som gjør det mulig for PAS-X og automatiseringssystemene ved McNeil å snakke med hverandre, noe de ikke kunne før», sier Lise-Lotte Thuse, prosjektleder ved Prevas. «Vi har eliminert manuelt papirarbeid og manuell innlegging. I tillegg oppfyller det nye systemet alle kravene til blant annet dataintegritet fra for eksempel det svenske legemiddelverket, EU og det amerikanske FDA.»

Mellomvaren hun utviklet sammen med tre kollegaer fra Prevas inneholder en nettbasert logg der for eksempel operatører, teknikere og kvalitetssjefer kan få oversikt over informasjon som har gått gjennom mellomvaren, samt eventuelle feilmeldinger. Det finnes en spesialbygd .NET-komponent som mottar og sender informasjon mellom PAS-X og Aveva System Platform (tidligere Wonderware).

«Vi har ofte flere forbedringsprosjekter gående samtidig som produksjonen i gang, noe som er utfordrende», sier Mårten Åkesson. «Fordi produksjon alltid har høyeste prioritet, har automatiseringsteknikerne i gruppen min ikke kunnet legge ned like mye tid på prosjektet som vi hadde planlagt. Prosjektet gjelder både automatisering og IT og vi har måttet samarbeide internt om forventningene til et nytt system - her har Lise-Lotte som prosjektleder fungert som en bro mellom gruppene.»

Fordi McNeil er i legemiddelbransjen er alle utviklingstrinn underlagt lover og forordninger – alt fra sikkerhetsaspekter til dataintegritet, validering og verifisering. Rådgiverne i Prevas har kunnet hjelpe McNeil med å overholde disse lovene og forordningene i løpet av prosjektet, takket være langsiktige prosjekter med tilsvarende utfordringer i ulike bransjer. Dette har gitt god forståelse for prosessen og tilgang til et bredt utvalg digitale løsninger, samt erfaring i regulerte bransjer som legemidler, gass og olje, osv.

«For at vi som rådgivere skal kunne komme med gode forslag til hvordan de gitte kravene kan oppfylles, er det nødvendig med kreativitet, erfaring og problemløsning», sier Lise-Lotte Thuse. «Dette er også en av de hyggeligste delene av jobben, og jeg føler at vi har hatt et godt samarbeid med McNeil der vi har klart å oppnå gode resultater.»

Den oppgraderte versjonen av PAS-X ble rullet ut hos McNeil i Helsingborg i begynnelsen av 2021. I juni 2021 var alle tilleggstjenester på plass, og Prevas sin rolle gikk over til systemadministrasjon og støtte.

NØKKELORD
Sustainable production, working environment, MES, communication technology, project management, system development. 

Kontakt os
Åsa Sandberg, Prevas AB, e-mail

Innovative hørselvern for fungerende gruppekommunikasjon
Innovative hørselvern for fungerende gruppekommunikasjon
 • Hydroscand

  Fleksibelt produksjonssystem til Hydroscand

 • Meritor

  eLIPS gir Meritor full kontroll over avansert produksjonslogistikk

 • Scatec ASA

  Digitalisert vedlikeholdsløsning for solcelleinstallasjoner

 • Kystverket

  Digitalt og bærekraftig forvaltnings- og driftssystem

Relaterte case