language arrow_drop_down
DK SE EN

GKN Automotive

Fleksibel løsning for internlogistikk feirer 20 år i tro tjeneste

For drøye 20 år siden valgte GKN Automotive å innføre Prevas sitt internlogistikksystem LIPS. Bakgrunnen var at de ønsket å sikre flyten av komponenter i selskapets fabrikk i Köping, der de produserer gir til firehjulsdrift i biler. Siden den gang er systemet utviklet kontinuerlig og i tråd med utviklingen av GKNs virksomhet.

Nytt system for lager- og produksjonslogistikk

På begynnelsen av 2000-tallet identifiserte GKN behovet for å oppdatere selskapets logistikksystem, fordi det eksisterende ble regnet for altfor sårbart og bygde på eldre maskinvare og operativsystem. Det fantes heller ingen supportfunksjon for verken programvare eller maskinvare. Etter en innledende forstudie valgte GKN å leie inn Prevas for å innføre et nytt, skreddersydd system – Logistikk i produksjon-systemet, LIPS.

- Her var det en stor fordel at Prevas hadde vært involvert i det den gang eksisterende systemet og derfor hadde svært god innsikt i hvordan virksomheten vår fungerer, sier Mats Strömberg, som har hatt rollen som delprosjektleder under innføringen av LIPS.

De første årene pågikk det et intensivt arbeid med å utrede selskapets og brukernes behov, og deretter ble det utviklet og installert nye systemer for både lager- og produksjonslogistikk. Dette innebar virksomhetstilpasset støtte for buffer- og ferdigvarelager, der system og orden, saldosikkerhet og sporbarhet var viktige aspekter.

- Vi har bred erfaring innen denne typen logistikkløsninger, og våre medarbeidere har solid system- og virksomhetskompetanse, sier Robert Kristensson, senior programvareutvikler i Prevas og systemansvarlig for LIPS. LIPS er et fleksibelt, robust og skalerbart system som vi har designet og tilpasset etter brukerens behov. Det føles fint å jobbe i et så tillitsfullt og langsiktig partnerskap som det vi har med GKN.

Internlogistikkløsning med mange muligheter

For produksjonslogistikken, som innbefatter intern transport for å sikre materialforsyningen, har det vært et spesielt fokus på å sikre system og orden, riktig mengde ved riktig anledning, samt sporbarhet på kolli-, batch- og individnivå. Hos GKN har den viktigste funksjonen til LIPS vært å utgjøre et grensesnitt mot automasjon som kraner, roboter, AGV, manuelle trucker og banesystemer, samt å ha full kontroll på hvor gods befinner seg i fabrikken og å håndtere sporbarhet og kommunikasjon mot forretningssystemet.

- Vi har tatt høyde for behov som ikke fantes da systemet ble implementert og som kanskje ikke finnes selv i dag, men som gir oss store muligheter til å være fleksible fremover, sier Susanne von Walden, som arbeider med systemstøtte for LIPS i GKN. Kontaktene våre i Prevas har stor kunnskap og forståelse for hvordan fabrikken fungerer og vi har hatt utrolig velfungerende kommunikasjonsveier – det har liksom aldri vært noe tull.

Testmiljø for forbedringsarbeid

GKNs virksomhet har utviklet seg med årene, og LIPS med den. Siden starten i 2002 er det utført over 300 justeringer, både forbedrende justeringer og endringer som har vært nødvendige for å kunne imøtekomme nye behov i virksomheten. Eksempler på utvikling av den grunnleggende løsningen er alt fra betydelige forbedringer av godsmottakskapasitet via nye baner og ID-stasjoner, automatisk påfyllingshåndtering, oppgraderinger av programvare og utvidet materialforsyning, til montering via plukkekonsept. GKN har også tilgang til et testmiljø der forandringer kan simuleres uten å forårsake skader i fabrikken.

- Målet vårt alt fra starten av var at vi skulle få et åpent og fleksibelt system, slik at vi aldri maler oss inn i et hjørne, men kan la utviklingen i fabrikken være drivkraften for forandringer, sier Mats Strömberg. Med LIPS har vi kunnet forkorte ledetider, samtidig som vi har kvalitetssikret at de riktige tingene er på plass til riktig tid.

Innovative hørselvern for fungerende gruppekommunikasjon

NØKKELORD
Bærekraftig produksjon, internlogistikk, logistikkløsning, LIPS, automasjon, digitalisering

Kontakt os
Åsa Sandberg, Prevas AB, e-mail

Innovative hørselvern for fungerende gruppekommunikasjon
Innovative hørselvern for fungerende gruppekommunikasjon
 • Hydroscand

  Fleksibelt produksjonssystem til Hydroscand

 • Meritor

  eLIPS gir Meritor full kontroll over avansert produksjonslogistikk

 • Scatec ASA

  Digitalisert vedlikeholdsløsning for solcelleinstallasjoner

 • Kystverket

  Digitalt og bærekraftig forvaltnings- og driftssystem

Relaterte case