language arrow_drop_down
DK SE EN
share

Kunde

OKG

Projektleder informasjons- og IT-sikkerhetsprosjekt.

OKG, som er en del av E.ON. Produksjon av elektrisitet i tre kjernekraftsreaktorer.

Oppdrag: Prosjekleder.

Sammendrag: Prevas opptrådte som prosjektleder for prosjektet Isak, et informasjons- og IT-sikkerhetsprosjekt.

Løsning: Prosjektet implementerte en rekke sikkerhetsløsninger basert på OKGs tolkninger av Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) forskrift SSMFS 2008:12 §9 og 11. I prosjektet inngikk også innføring av et helt nytt overordnet dokumentasjonssystem.

Fordeler: OKG oppfylte Strålsäkerhetsmyndighetens forskrifter og generelle råd om fysisk beskyttelse av kjernetekniske anlegg. og sollys, siden Prevas´ innbygde teknologi i dette tilfellet skal brukes utendørs.

Hvis du ønsker mer informasjon om dette prosjektet eller hva Prevas kan gjøre for deg, kan du kontakte oss.

Kontakt os
e-mail

Prosjektleder, OKG referansprojekt

Relaterte case

 • Brüel & Kjær Vibro

  Brüel & Kjær Vibro

 • Sol Voltaics

  Sol Voltaics

 • ROMO Wind

  ROMO Wind

 • Finspångs Tekniska Verk (FTV)

  Finspångs Tekniska Verk (FTV)