language arrow_drop_down
DK SE EN
share

Kunde

Ocean Harvesting Technologies

Med bølger for fornybar energi

Bølgekraft er en enorm ressurs av fornybar energi. Ocean Harvesting Technologies har utviklet en patentert innovasjon innen bølgekraftsteknologi med gode forutsetninger for utvinning av energi fra havbølger. Prevas hjalp dem med å utvikle et kontrollsystem.

Oppdrag: Kontrollsystem

Prevas har hjulpet Ocean Harvesting Technologies AB med videreutvikle sin unike bølgekraftsteknologi. På kort tid leverte vi et styringssystem som ble implementert i en testrigg, og som senere ble brukt i en prototyp for virkelige tester i havet. Vi har også utviklet et styrings- og målesystem. Prevas har gode kunnskaper om verktøyene som ble brukt, noe som muliggjorde en rask og effektiv leveranse.

– Prevas' erfaring med rask utvikling av prototyper og deres spesialistkunnskap innen sanntidssystemer og styringsteknologi bidro til at vi valgte Prevas til vår samarbeidspartner, sier Mikael Sidenmark, adm. dir. og grunnlegger av Ocean Harvesting Technologies.

Ved hjelp av vårt styrings- og målesystem har kunden oppnådd en effektiv og kostnadseffektiv energiutvinning fra bølgekraft, og en jevn belastning gjennom alle faser av energikonverteringen fra bølgebevegelse til elektrisitet.

– Det har vært et svært interessant prosjekt innen området for fornybare energikilder, og vi ser frem til et fortsatt interessant samarbeid, sier Patrick Buschow, forretningsenhetssjef i Prevas.

Hvis du ønsker mer informasjon om dette prosjektet eller hva Prevas kan gjøre for deg, kan du kontakte oss.

Kontakt os
Patrick Buschow, e-mail

Systemeleveranser, Ocean Harvesting Technologies referansprojekt
Systemeleveranser, Ocean Harvesting Technologies referansprojekt

Relaterte case

 • Brüel & Kjær Vibro

  Brüel & Kjær Vibro

 • Sol Voltaics

  Sol Voltaics

 • ROMO Wind

  ROMO Wind

 • Finspångs Tekniska Verk (FTV)

  Finspångs Tekniska Verk (FTV)