language arrow_drop_down
DK SE EN

Kraftige produksjonssystemer

Opplev det virkelige potensialet ved et anlegg!

Digitalisering av prosesstøtten bidrar både til effektiv gjennomføring av arbeidet og datafangst gir grunnlaget for innsikt som kan lede til kontinuerlige forbedringer. Når personale, utstyr og driftsprosesser knyttes sammen til én sammenhengende kjede, øker både produktiviteten og produksjonsfleksibiliteten. I tillegg til alt dette har dere full kontroll på personalsikkerhet, produktkvalitet og kravetterlevelse i sanntid.

Uønsket verdilekkasje synliggjøres gjennom sporbarhet, analyse og oversikt. Et kraftig produksjonssystem gir dere innsikt i den beste måten å ordne opp i dette. Alle organisasjoner som arbeider aktivt med bærekraftmålene sine vil ha stor glede av rett systemstøtte.

Positive effekter som dere kan forvente er blant annet

 • maksimert driftseffektivitet for del og helhet
 • reduserte kostnader
 • økt produktivitet
 • tydelig oppfølging mot definerte KPI-er
 • synliggjøring av prosesser

Ved å koble sammen delene i produksjonsapparatet til en helhet, minimere mengden manuelle innmatinger og koble sammen forretnings- og produksjonssystemer, muliggjøres sanntidsoversikter og beslutningsunderlag. Det gjelder både for omgående prosessjusteringer og oppfølgingsrapporter for beslutninger på ledelsesnivå. Vertikal integrasjon og orkestrering gir beslutninger basert på fakta.

I nær tilknytning til produksjonsprosessen finnes produksjons- og lagerlogistikken, ofte selve pulsåren i den effektive virksomheten. Utfordringer som blir synlige i form av lav produksjonseffektivitet, kan mange ganger løses gjennom skreddersydd logistikkstøtte.

Vi tilbyr løsninger basert på de fleste teknologiplattformer, alt omsorgsfullt utvalgt med tanke på behovene og utfordringene dere måtte ha innen datainnsamling, sporbarhet, ytelse, overlevering, iverksettelse, ressurshåndtering og planlegging.

Sammen med dere finner vi anleggets potensial ved hjelp av god prosessforståelse og inngående erfaring kombinert med et bredt utvalg av digitale løsninger tilpasset for industrielle krav.

Gi oss gjerne flere problemer

Siden starten i 1985 har vi løst flere titusentalls problemer sammen med kundene våre – i mange ulike bransjer.

Les mer om våre tilbud

Les mer om andre muligheter vi har sett og realisert

Kontakt oss

Einar Alexander Andersen

Daglig leder, Prevas AS

Tel +47 41 53 73 13

E-post

Kontakt oss i dag hvis du vil vite mer om hvilke løsninger vi kan tilby din bedrift.

Bestill et møte med oss!

Vi vil gjerne møte deg!
Referanser

 • Karlstad kommune

  Karlstad kommune sikrer fremtidens VA-vedlikehold med HxGN EAM

 • Göteborgs Spårvägar

  Standardisert og skybasert vedlikeholdssystem, samarbeid mellom Göteborgs Spårvägar og Prevas

 • Hexagon Ragasco

  Effektiv lagerstyring og redusert svinn med HxGN EAM

 • Hydroscand

  Fleksibelt produksjonssystem til Hydroscand

Kontakt oss

Så forteller vi mer!

Følg oss på sosiale medier

Delta i samtalen