language arrow_drop_down
DK SE EN
Nyhet: 2019-11-06

Prevas automatiserer Norge.
Stor ordre til Prevas.

Prevas skal levere nye robot- og automasjonsløsninger til selskap innen bilindustrien. Oppdraget inkluderer nye produksjonslinjer med et 20-talls industriroboter og tilhørende styring av anleggene.

For å oppnå økt produksjonskapasitet og fleksibilitet skal fire nye produksjonslinjer tas frem.

Prevas har fått ansvaret for hele leveransen, inkludert prosjektledelse, konstruksjon, tilvirkning, montering, programmering og idriftssettelse av linjene.

- Prevas sitt gode renommé, et langvarig samarbeid og tidligere gjennomførte leveranser av lignende oppdrag til kunden danner grunnlaget for den store tilliten de viser oss gjennom dette oppdraget, sier Lars-Erik Forsberg, salgssjef for system- og robotløsninger i Prevas.

Leveransen strekker seg over størstedelen av 2020 med en avsluttende delleveranse våren 2021.

Siden 1985 har Prevas sett utfordringer og oppdaget muligheter i bransjer med høye krav. For å oppnå bærekraftig og effektiv produksjon, er det for eksempel ofte nødvendig med automasjon og robotløsninger. Moderne robotløsninger gir økt produksjonstakt og produksjonskvalitet, færre driftsstopp og lavere kostnader. Prevas har lang erfaring med å levere robotløsninger inkludert systemer for styring og overvåking av robotceller. Våre eksperter finnes innen avansert robotprogrammering både for nye investeringer og for modifikasjoner eller oppgraderinger av robotceller.