language arrow_drop_down
DK SE EN
Nyhet: 2023-09-21

Effektiv lagerstyring og redusert svinn med HxGN EAM

Hexagon Ragasco, verdensledende produsent av kompositt gassbeholdere, har oppnådd stor suksess gjennom effektiv og automatisert produksjon med minimal nedetid. Prevas har bistått med implementering av lagerstyring i HxGN EAM. Denne løsningen har revolusjonert deres lagerhåndtering og resultert i betydelige fordeler, inkludert reduksjon av svinn og mer kontroll i den daglige driften.

- Hexagon Ragasco produserer kun på ordre og fra kunder over hele verden, og de står ofte ovenfor korte tidsfrister. Dette gir dem en betydelig konkurransefordel i bransjen. Deres avanserte produksjonslinje kan produsere én gassbeholder hvert 10,5 sekund. Oppetid på fabrikken er helt kritisk for vår leveranseevne og da må de små vedlikeholdsvinduene vi har utnyttes maksimalt, sier Atle Rørhus, som er en av hjernene bak den helautomatiserte driften.

Før implementeringen av lagerstyringsløsningen brukte Hexagon Ragasco manuelle rutiner for å holde oversikt over reservedeler, verktøy og lagerbeholdning. Etter innføringen av den nye løsningen har de opplevd betydelige forbedringer, med færre feilregistreringer, redusert svinn, og lavere antall avvik ved varetelling. Dette har resultert i en mer effektiv lagerstyring, og bidrar til å optimalisere driftsprosessene.

- Tidligere måtte vi ofte iverksette «Express-leveranser» med tilhørende kostnader når kritiske deler ikke var tilgjengelig på lager. Nå jobber vi mye mer effektivt, og har full tillit til at vi alltid har de delene vi trenger tilgjengelig, sier Emil Nordsetmoen, systemansvarlig for HxGN EAM ved Hexagon Ragasco, som har jobbet med utviklingen av integrasjonen sammen med Prevas. Det blir også enkelt og oversiktlig for neste person som overtar skiftet å gjenoppta arbeidet slik at nedetiden minimeres.

Integrasjonen av lagerrobot og EAM-løsning har vist seg å være en kraftfull kombinasjon for Hexagon Ragasco. 1 + 1 er blitt 3. Gjennom å unngå dobbeltregistrering, reduksjon av menneskelige feil, eliminering av kostbare hastebestillinger og minimalisering av nedetid på fabrikken, har de oppnådd en betydelig forbedring i effektiviteten og produktiviteten. I tillegg har den effektive lagerhåndteringen bidratt til å redusere klimaavtrykket og sikre en bærekraftig produksjon.

Mer om samarbeidet mellom Prevas og Hexagon Ragasco.

For mer informasjon kontakt:
Einar Alexander Andersen, Daglig Leder, Prevas AS
Mobil: +47 41 53 73 13, E-post
Tom Thoresen, Konsulentsjef, Prevas AS
Mobil: +47 95 26 21 37, E-post