language arrow_drop_down
DK SE EN
Nyhet: 2023-10-30

Karlstad kommune sikrer fremtidens VA-vedlikehold med HxGN EAM

Samtidig som mange kommunale vann- og avløpssystemer er eldre og dermed stadig mer vedlikeholdskrevende, øker kravene til kapasitet og ytelse. Karlstad kommune har i samarbeid med Prevas effektivisert og optimalisert vedlikeholdet og planleggingen av kommunens VA-system ved å innføre HxGN EAM.

Bildetekst: Driftstekniker David Andersson og driftsingeniør Stefan Eriksson, avløpsenheten, ved biotrinnet på Karlstads største renseanlegg Sjöstadsverket.

HxGN EAM er en nettbasert vedlikeholdsløsning som hjelper selskaper med å ha oversikt over tilstanden og ytelsen til produksjonsressursene sine. Våren 2023 vant Prevas med løsningen HxGN EAM en anbudskonkurranse utlyst av VA-avdelingen i Karlstad kommune, som har ansvaret for å sikre at innbyggerne i kommunen har tilgang til rent vann og at avløpsvannet håndteres i henhold til lovpålagte krav og ikke skader miljøet.

- Vi har mange VA-anlegg der flere er av eldre årgang og frem til nå har vi også hatt flere forskjellige måter å håndtere vedlikeholdsprosessene på, sier Veronica Adrian, enhetssjef ved VA-avdelingen i Karlstad kommune. Med tanke på det økte vedlikeholdsbehovet ser vi at det er på høy tid å gå fra dagens lister og kalendersystemer til en mer sammenhengende, robust og effektiv løsning.

Ved å innføre HxGN EAM har Karlstad kommune sammen med Prevas kunnet effektivisere og automatisere store deler av vedlikeholdsarbeidet sitt. Systemet gjør det enklere for personalet å planlegge vedlikeholdsaktiviteter, følge opp utført arbeid og å følge relevante nøkkeltall innen vedlikehold.

Beslutningsstøtte for fremtidige krav og forandringer

Karlstad kommune styrker nå evnen sin til å møte fremtidige krav, fordi HxGN EAM fungerer både som et vedlikeholdssystem og gir omfattende beslutningsstøtte.

- Ved å tilby lett tilgjengelige og relevante data kan både bruker og beslutningstaker handle proaktivt, i stedet for å legge ned unødvendig tid og innsats på å jakte etter informasjon, sier Ylva Amrén, Business Region Manager ved Prevas Region West. HxGN EAM gir kommunens ledelse og medarbeidere verktøy for å gjennomføre tiltak og fatte beslutninger som gagner virksomheten på lang sikt.

Tilpassede løsninger

Prevas har også tilpasset løsningen for å imøtekomme Karlstad kommunes høye krav til sikkerhetsrettigheter ved integrering i det eksisterende IT-miljøet.

– Vår oppgave er å forstå utfordringer, mål og perspektiver i virksomheten, slik at vi kan skape verdifulle løsninger, sier Ylva Amrén. Gjennom et nært og engasjert samarbeid kan vi levere en løsning som hjelper kunden vår med å oppnå målene sine, i stedet for bare å selge et produkt.

På sikt skal Karlstad kommune også inkludere ledningsnettene i HxGN EAM og man ser potensialet i at systemet i fremtiden også kan brukes til lagerhåndtering, økonomi og ressursforvaltning.

Mer om samarbeidet mellom Prevas og Karlstad kommune.

For mer informasjon kontakt:
Ylva Amrén, Regionchef West, Prevas AB
mobil: +73 075 71 52, e-post
Per Malmcrona, Senior forretningsutvikler, Prevas AB
mobil: +72 237 57 75, e-post