language arrow_drop_down
DK SE EN
Nyhet: 2023-08-28

Uddeholm sparer energi ved hjelp av systemer fra Prevas

Uddeholm velger å utvide eksisterende installasjon av FOCS, et ovnsstyrings- og optimaliseringssystem som er utviklet av Prevas, til ytterligere 20 ovner. Utrullingen pågår fra og med første kvartal 2023 til og med første kvartal 2024. Fra før er løsningen installert på 10 ovner.

- Uddeholm har allerede påbegynt omstillingen til fossilfri produksjon og klimanøytralitet. Det er derfor både morsomt og stimulerende at vi kan være med på omstillingsreisen deres og bidra med strategisk viktige løsninger for å oppnå en bærekraftig produksjon og spare energi, sier Martin Östberg, virksomhetskonsulent i Prevas.

FOCS kan beskrives som et overvåkende kontrollsystem. Et system som bestemmer temperaturen i de forskjellige reguleringssonene i ovnen og styrer hvor lenge det enkelte stoffet skal varmes i en ovn, på grunnlag av beregnede temperaturer. Dette for å oppnå optimalt oppvarmet materiale og optimal utnyttelse av ovnen. Ofte er det ikke nødvendig å gjøre endringer i eksisterende system, noe som betyr at FOCS ganske enkelt kan legges til som et ekspertsystem på høyere nivå. Dette systemet hjelper så operatøren med å styre ovnen automatisk og optimalt.

- 90 prosent av stålet som produseres i Skandinavia, varmes opp av ovner som styres av FOCS. Energibesparelsene ligger vanligvis på 5–20 %, sier Peter K Johansson, Sales Account Manager i Prevas. I tillegg til at systemet reduserer energiforbruket, øker det også produksjonskapasiteten ved å minimere tiden batchen er plassert i ovnen. Produktivitetsøkning på opp mot 28 % er notert.

Stålproduksjon krever mye energi, og i disse tider der konkurransen på markedet og kravene til klimanøytralitet øker, blir det stadig viktigere å ha oversikt over produksjonen. Prevas har i samarbeid med organisasjonene Jernkontoret og Swerea Mefos utviklet en rekke avanserte løsninger for oppvarming av ovner. Resultatet har blitt produktfamilien FOCS, som innbefatter automatiske styresystemer som er markedsledende innen optimering og kontroll av ovner.

- Med FOCS kan vi oppnå en gjennomgående høy produktkvalitet, samtidig som energiforbruket reduseres og produktiviteten økes. Det er bra for både produksjonen og klimaet, avslutter Peter.