language arrow_drop_down
DK SE EN
Nyhet: 2023-09-07

Fleksibelt produksjonssystem til Hydroscand

Hydroscand i Örebro, Sverige, produserer hydraulikkslanger og er markedsledende innen slanger og ledningskomponenter i Skandinavia. Våren 2021 fikk Prevas oppdraget å skifte ut et eldre system for overvåkning av arbeidsmoment og stasjoner i produksjonen med et mer driftssikkert og fleksibelt system, som også var mulig å utvide og utvikle videre med nye funksjoner.

I Hydroscands fabrikk i Örebro produseres hydraulikkslanger på seks parallelle produksjonslinjer med stasjoner for ulike arbeidsmomenter som kapp, pluggtest, montering, pressing og pakking. Fem av disse er manuelle og en er automatisk. Det tidligere systemet for overvåkning av produksjonen var i ferd med å bli gammelt og det var ikke lenger mulighet for support, tilpasninger og videreutvikling.

– Samarbeidet med Prevas har fungert veldig godt, sier Fredrik Järnberg, anleggsleder på Hydroscand OEM i Örebro. Jeg tror det er kombinasjonen av teknisk og sosial kompetanse som har vært avgjørende for at vi har kunnet jobbe som kolleger og lykkes med å fullføre prosjektet sammen. Vi har også fått god dokumentasjon og løpende informasjon. Det har ført til at vi har følt oss trygge med prosessen.

I den innledende fasen handlet mye om å få et bilde av hvordan det eksisterende systemet fungerte, hvilke data som ble brukt og hvordan ulike deler kommuniserte med hverandre. Flere personer med ulik kompetanse innen for eksempel UX-design og programmering har vært involverte i de ulike fasene i prosjektet. Brukernes krav og ønsker har hele tiden vært veiledende for utformingen av de ulike stasjonene og arbeidsmomentene.

– Det har vært en interessant og morsom utfordring å sette sammen helheten av detaljene i dette prosjektet, sier Martin Östberg, prosjektleder på Prevas. I begynnelsen var det litt av en detektivjobb for å lære oss hvordan det eksisterende, PC-baserte systemet fungerte. Dette for å kunne utføre riktige analyser av hvordan produksjonen skulle styres. Det nye systemet er likt det gamle, men sammen med Hydroscand har vi utviklet både funksjoner og grensesnitt. Overgangen til nettverksbasert kommunikasjon har ført til at antall stopp og feil i produksjonen har gått ned.

Mer om samarbeidet mellom Prevas og Hydroscand.

For mer informasjon kontakt:
Johan Lindqvist, Consultant Manager, Prevas AB, tel: +54 14 7424, e-mail: johan.lindqvist@prevas.se
Martin Östberg, Prosjektleder, Prevas AB, mobile: +70 209 87 00, e-mail: martin.ostberg@prevas.se