language arrow_drop_down
DK SE EN
Nyhet: 2020-11-17

Vigab starter digitaliseringsreise ved hjelp av Prevas.

Göteborg-virksomheten Vigab utfører ulike typer metallbearbeiding, først og fremst innen bærende konstruksjoner, industrielle installasjoner og smidde innredningsprodukter. Da de etter en større investering så behov for å automatisere materialforsyningen sin, benyttet de seg av det EU-finansierte programmet Digiresan, med Prevas som utviklingspartner.

– Høsten 2019 investerte vi i en ny maskin for termisk skjæring, sier Edwin Modin, prosjektleder ved Vigab. For å få mest mulig ut av satsingen ønsket vi å bygge opp et tilpasset lagersystem som både kunne kommunisere med skjæremaskinen og integreres i vårt overordnede forretningssystem.

Under et tidligere utviklingsprosjekt hadde Edwin Modin kommet i kontakt med det EU-finansierte programmet Digiresan, som støtter digitaliseringsprosjekter innen bransjen. Han presenterte Vigabs utfordring og visjon for Göteborgs Tekniska College, GTC, som koordinerer programmet.

– Vi så Digiresan som en mulighet til å få hjelp med å sette opp krav for det nye lagersystemet, sier Edwin Modin. Tanken var å skape et godt utgangspunkt for en programmerer som deretter kunne utføre selve jobben.

Digiresan tilbyr opplæring, erfaringsutveksling og eksperthjelp tilsvarende 30 konsulenttimer til små og mellomstore bedrifter som ønsker å automatisere og digitalisere virksomheten sin. Programmet finansieres av EU via Tillväxtverket med støtte fra Västra Götalandsregionen og Region Halland. Göteborgs tekniske college, GTC, har ansvar for koordineringen og gjennomføringen av innsatsen.

Prevas samarbeider med kundene sine om å gjøre prosesser, produkter og tjenester mer effektive, brukervennlige og lønnsomme. I de siste årene har de gjennomført en rekke digitaliseringsprosjekter innen ulike bransjer og sektorer. Prevas’ virksomhet i Göteborg er først og fremst rettet mot automatisert materialhåndtering, produksjonslogistikk, vedlikeholdssystemer og systemsupport.

– Vi besøkte Vigab og så på hvordan de tar inn kundeordrer og hvordan bestillingene overføres til produksjonen, sier Olle Damgaard, konsulent ved Prevas i Göteborg. Produksjonen deres var delvis automatisert, men mange momenter ble håndtert manuelt.

Vigab gikk inn i Digiresan med et spesifikt ønske – å få hjelp med å sette opp krav for et grensesnitt for automatisk lagerhåndtering. Etter innledende diskusjoner om behov og langsiktige ambisjoner fremstod imidlertid denne grunntanken som begrensende. I stedet begynte Vigab og Prevas å skissere opp et mer omfattende utviklingstrinn – mulighetene for å digitalisere hele produksjonsforløpet.

– Så prosjektet ble mye større enn det vi i utgangspunktet hadde tenkt, sier Edwin Modin. Olle i Prevas minnet oss hele tiden om å se på helheten før vi fordyper oss i detaljer og tekniske løsninger. Det var fint å få den tilbakemeldingen fra noen som har erfaring fra tilsvarende digitaliseringsutfordringer.

Vigab samarbeider nå med Prevas om å utarbeide en plan for arbeidet videre. Utviklingen kommer til å gjennomføres trinnvis under nøye oppfølging for å sikre at innsatsen settes inn på riktig sted og gjør så stor nytte som mulig.

Hvordan gikk det da med grensesnittet for lagerhåndtering? Selv om prosjektet endret retning, og til tross for stramme tidsrammer, rakk Vigab og Prevas også å se på grensesnittet for lagerhåndtering.

– Vi klarte å få til overraskende mye på 30 timer, sier Olle Damgaard. Vi har utviklet et embryo av grensesnittet og spesifisert hvilken informasjon skjæremaskinen trenger, og hvilken informasjon den skal gi tilbake. Vi har også hatt kontakt med maskinprodusenten og satt oss inn i hvordan vi kan kommunisere med maskinen. Neste skritt blir prototyper og tester.

– Prevas har drevet prosjektet frem som om vi var deres absolutt viktigste kunde, sier Edwin Modin. Jeg er virkelig imponert over engasjementet og av resultatene vi har oppnådd sammen!

Kontakt oss

Ylva Amrén

Business Region Manager, West, Prevas AB

Tel +46 73 075 71 52

E-post

Kontakt oss

Åsa Sandberg

Business Unit Manager, Eskilstuna, Prevas AB

Tel +46 72 24 75 901

E-post

Kontakt oss

Einar Alexander Andersen

Daglig leder, Prevas AS

Tel +47 41 53 73 13

E-post