language arrow_drop_down
DK SE EN
Nyhet: 2021-02-15

Prevas AS har inngått prestisjekontrakt med Nye Veier

Skal levere «motoren» i deres nye digitale driftsstøttesystem for å understøtte og realisere digital drifts- og vedlikeholdsstyring gjennom hele veianleggets livsløp.

Avtalen strekker seg over fem år og baserer seg på Infor CloudSuite EAM levert som en skytjeneste i Infors sky hvor løsningen vil håndtere forvaltning og oppfølging av de ulike veianleggene i samspill med entreprenør(ene). Leveransen innebærer at Prevas setter opp og konfigurerer Infor CloudSuite EAM i nært samarbeid med Nye Veiers egen organisasjon og integrerer løsningen mot kundens valgte integrasjonsplattform (Dell Boomi) for å håndtere datautveksling blant annet med entreprenørenes egne løsninger for å gi Nye Veier et kraftig styringsverktøy.

– Dette er et svært spennende prosjekt for oss, sier Einar Alexander Andersen – Daglig leder i Prevas. Det er stor oppmerksomhet rundt denne anskaffelsen i markedet med tøff konkurranse og da føles det ekstra godt å nå opp. Jeg likte spesielt godt formuleringen i tildelingsbrevet hvor Nye Veier skriver at vi har vist en god/meget god oppgaveforståelse med et godt/meget godt team og at vår løsning samlet sett er vurdert som den løsningen som i størst grad oppfyller kravspesifikasjonen og samtidig gir meget god støtte til Nye Veiers digitale strategi. Det er vinn-vinn – nå gleder vi oss til å ta fatt på samarbeidet.

For Nye Veier er dette en viktig anskaffelse, sier Magnus Johansen, Leder drift og vedlikehold i Nye Veier.
- Infor CloudSuite EAM vil være «motoren» i vårt digitale driftsstøttesystem. Løsningen vil angi helsetilstanden på utstyr og anlegg på de ulike veistrekningene vi drifter. Vi vil få kontroll og oversikt på alt fra akutte alarmer til planlagt vedlikehold. Feilhistorikk og utført feilretting med dokumentasjon vil være lagret på det enkelte objektet/anlegget slik at vi kan planlegge videre tiltak som utskiftning eller inspeksjonsprogram basert på fakta.

Gjennom det digitale driftssystemet ønsker Nye Veier å realisere effektiv og kostnadsbesparende drift og vedlikehold av våre veier. For trafikantene vil dette gi høyere oppetid og sikrere veier gjennom bedre planlegging og utførelse av drifts- og vedlikeholdsarbeidet.

Bildetekst:
Planlagt vedlikehold på E18 strekningen Tvedestrand-Arendal. (Foto: Otera Traftec AS)