language arrow_drop_down
DK SE EN
Nyhet: 2023-05-23

Prevas utvikler digitalisert og bærekraftig forvaltnings- og driftssystem for Kystverket

Prevas leverte det første forvaltnings- og driftssystemet (FDV) til det norske Kystverket allerede i 2004. Noen år senere ble det tatt i bruk over hele landet. I dag håndterer HxGN EAM samtlige 22 000 sjømerker langs norskekysten, verdens lengste kystlinje medregnet Svalbard og Spitsbergen – inklusive fyrbygninger og eiendommer.

Systemet er integrert med Esri ArcGIS kartløsning, sjøkart, Kystinfos portaler og varslingssystem for handelsflåten. Via HxGN EAM får Kystverket en oversikt over vedlikeholdsetterslep, langsiktig planlegging og budsjettering.

Personalet på Kystverkets fartøy og vedlikeholdsteam bruker HxGN EAMs nettklienter til planlegging og mobilappen HxGN EAM MobileTransit til avvikshåndtering. Det kan handle om slukkede fyr, vedlikeholdsarbeid, inspeksjoner, nybygg og ombygging osv.

- Det er mange fordeler med å ha et standardisert FDV-system, sier Bjørn Moland, produktsjef i Prevas for HxGN EAM. Systemet er fleksibelt og kan utvikles og vokse etter kundens behov. Et eksempel er en egen portal for registrering og vedlikehold av eiendommer inkludert branndokumentasjon og oversikt over kulturminnemerkede bygninger.

Enda et eksempel på nytten med HxGN EAM er når en mindre båt går ut fra et større fartøy for å utføre reparasjoner og vedlikehold av flytende sjømerker. Det er ikke alltid at den mindre båten har nettilkobling eller er innen synsfeltet for personalet på fartøyet.

- Min erfaring er at Prevas har en stabil og god kjerne av dyktige konsulenter som står parat til å gi seg i kast med enhver utfordring, sier Per Erik Ose. I tilfeller der det har vært av kritisk betydning å få tak i noe raskt, har jeg bare sendt en melding. Det har fungert utrolig bra hele veien.

En viktig funksjon for sjøfartssikkerheten er at det blir sendt en automatisk arbeidsordre til HxGN EAM når sjøtrafikksentralen får rapport om en hindring, for eksempel et slukket fyr eller en flytende container. I løpet av få minutter publiseres det en navigasjonsadvarsel som er synlig på plotterne til fartøyene. HxGN EAM er også integrert med Nautisk Fagsystem (NFS), der nye sjømerker vurderes og automatisk overføres til FDV-systemet i forbindelse med prosjektering, idriftsetting og fjerning. Den nye API-en som kom i versjon 12 gir Kystverket enda bedre mulighet til å integrere med andre systemer, både internt og eksternt.

Mer om samarbeidet mellom Prevas og Kystverket.